नेपालकै यो तस्बिर जसले संसारलाई नै बनायो भावुक

समाचार

काठमाडौं – हामि सबैलाई थाहा नै छ संसारको सबैभन्दा ठुलो सम्बन्ध आमासँग नै हुन्छ । आमाको माया कत्तिसम्म अपार हुन्छ भन्ने हरेक सन्तानलाई थाहा नै छ । हामिले आमालाई भगवानको रुपमा लिने गर्छै । पछिल्लो समय एक तस्बिरले धेरैलाई भावुक बनाएको छ । तस्बिरमा स्तनपानका लागि आमा खोजिरहेका एक बालकले बाख्राले आफ्नो पाठीलाई दुध खुवाएको हेरिरहेका छन् ।

तस्बिरमा बाख्राले आफ्नो पाठीलाई दुध पिलाइरहेको छ । भने एक बालकले अनौठो पाराले निहुरीएर दुध पिलाएको हेरिरहेका छन् । यो तस्बिर अन्य देशको नभई हाम्रै देश नेपाल कै हो । तस्बिर हेर्दा यस्तो लाग्छ की ती बालकले स्तनपानका लागि आफ्नो आमा खोजिरहेका छन् । अहिले यो तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा निकै भाइरल बनिरहेको छ ।

हामि सबैलाई थाहा नै छ संसारको सबैभन्दा ठुलो सम्बन्ध आमासँग नै हुन्छ । आमाको माया कत्तिसम्म अपार हुन्छ भन्ने हरेक सन्तानलाई थाहा नै छ हामिले आमालाई भगवानको रुपमा लिने गर्छै । पछिल्लो समय एक तस्बिरले धेरैलाई भावुक बनाएको छ । तस्बिरमा स्तनपानका लागि आमा खोजिरहेका एक बालकले बाख्राले आफ्नो पाठीलाई दुध खुवाएको हेरिरहेका छन् ।

तस्बिरमा बाख्राले आफ्नो पाठीलाई दुध पिलाइरहेको छ । भने एक बालकले अनौठो पाराले निहुरीएर दुध पिलाएको हेरिरहेका छन् । यो तस्बिर अन्य देशको नभई हाम्रै देश नेपाल कै हो । तस्बिर हेर्दा यस्तो लाग्छ की ती बालकले स्तनपानका लागि आफ्नो आमा खोजिरहेका छन् । अहिले यो तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा निकै भाइरल बनिरहेको छ ।
हामि सबैलाई थाहा नै छ संसारको सबैभन्दा ठुलो सम्बन्ध आमासँग नै हुन्छ । आमाको माया कत्तिसम्म अपार हुन्छ भन्ने हरेक सन्तानलाई थाहा नै छ । हामिले आमालाई भगवानको रुपमा लिने गर्छै । पछिल्लो समय एक तस्बिरले धेरैलाई भावुक बनाएको छ । तस्बिरमा स्तनपानका लागि आमा खोजिरहेका एक बालकले बाख्राले आफ्नो पाठीलाई दुध खुवाएको हेरिरहेका छन् ।

तस्बिरमा बाख्राले आफ्नो पाठीलाई दुध पिलाइरहेको छ । भने एक बालकले अनौठो पाराले निहुरीएर दुध पिलाएको हेरिरहेका छन् । यो तस्बिर अन्य देशको नभई हाम्रै देश नेपाल कै हो । तस्बिर हेर्दा यस्तो लाग्छ की ती बालकले स्तनपानका लागि आफ्नो आमा खोजिरहेका छन् । अहिले यो तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा निकै भाइरल बनिरहेको छ ।

हामि सबैलाई थाहा नै छ संसारको सबैभन्दा ठुलो सम्बन्ध आमासँग नै हुन्छ । आमाको माया कत्तिसम्म अपार हुन्छ भन्ने हरेक सन्तानलाई थाहा नै छ हामिले आमालाई भगवानको रुपमा लिने गर्छै । पछिल्लो समय एक तस्बिरले धेरैलाई भावुक बनाएको छ । तस्बिरमा स्तनपानका लागि आमा खोजिरहेका एक बालकले बाख्राले आफ्नो पाठीलाई दुध खुवाएको हेरिरहेका छन् ।

तस्बिरमा बाख्राले आफ्नो पाठीलाई दुध पिलाइरहेको छ । भने एक बालकले अनौठो पाराले निहुरीएर दुध पिलाएको हेरिरहेका छन् । यो तस्बिर अन्य देशको नभई हाम्रै देश नेपाल कै हो । तस्बिर हेर्दा यस्तो लाग्छ की ती बालकले स्तनपानका लागि आफ्नो आमा खोजिरहेका छन् । अहिले यो तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा निकै भाइरल बनिरहेको छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *