१० वर्षपछि जा:”त’ ‘मि’लेन भन्दै बुढा छो:’डे’र भा’गे’की रेबिकाले यसरी ढा:’टि’न, श्रीमान रु:’दै’ मिडियामा – भिडियो सहित

समाचार

काउसुती बाट केहि समय अगाडी एउटा भिडियो प्रसारण गरियो जुन थियो पकाएको भातै छो-डे-र फ-रा-र भ-ए-की थिइन् । उता रेबिका को श्री-मा-न बैदेशिक

रोजगारको सिलसिलामा शाउदी थिए र श्रीमतीले सम्पत्ति हि-ना -मि-ना गरेको स-म्प-त्ति फि-र्ता ल्या-उ-न र सकेसम्म श्री-म-ति-नै फि-‘र्त्ता’ ल्याउछु । ब-च्चा ब-च्ची-कै लागि जे जस्तो भएपनि श्री-मती नै फि-र्त्ता ल्या-उ-छु भ-ने-र बुदेश देखि नेपाल आएका थिए । आखिर श्रीमतीले किन छो-डि-न त भनेर जा-न्न खो-‘ज्दा’ खेरि बिबाह गरेको १० बर्ष पछी द-लि-त भ-ए-‘कै’ का-र-णले उनले छो-डे-को कुरा उसले थाहा पाए । श्रीमती लाई फ-र्का-उ-न

उनले न-सकी सकेपछी श्रीमतीले कि-न छो-डि-न भन्ने कुराले श्रीमान्को मन एकदमै दु-‘खि’ रहेको थियो , १० र १० बर्ष यहि जात राम्रो लग्यो यहि श्रीमान राम्रो भयो आज किन ए-क्का-सी आए-र यस्तो गर्ने भन्दै

मन दु-खा-ए-का छन। रेबिका कै आफ्नै दिदीको कारणले मेरो श्री-म-ती बि-ग्रि-‘ए’-को हो भन्दै रेबिका-का श्रीमानले आ-रो-प ला-गे-का छन । बैनीको सपोर्ट ग-र्थें-न भने बैनीलाई २ झा-प-ड ल-गाए-र त के

भएको त ब-च्चा छो-डे-र यसरी घर बि-गा-रे-र हि-ड्ने हो भनेको भए मेरो श्री-म-ती यसरी हिड्ने थिएन भन्दै श्री-मा-नले माइती प-क्ष-लाई आ-रो-प लगाएका छन । हेर्नुहोस बाकी तलको भिडियोमा

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *